نوشته ای از امین حبیبی

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید همه را مســــت و خراب از مــــی انــــگور کنیـــــد مرد غـسـال مرا سیــــر شــــرابــــــش بدهید  مست مست از همه جا حـــال خرابش بدهید  بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ  پـیــر میخانه بخواند غــزلــی از حــــافـــظ  جای تلقــیـن به بال...
/ 0 نظر / 17 بازدید