این نیز بگذرد
چون کوه ایستاده ام
آرام باش
شکستت را پیروزی تصور نکن
خنده هایت را چوب حراج نزن
آنقدر گریه خواهی کرد که
محتاج یک لبخند میشوی
تو برو
من میمانم و صبوری میکنم
see you
...................
(امین حبیبی)
 

/ 0 نظر / 17 بازدید